Thẻ Công Dân My Kingdom - Việt Tinh Anh đồ chơi trẻ em

3 BƯỚC ĐỂ TẠO THẺ CÔNG DÂN ĐIỆN TỬ

1. Đọc số điện thoại di động để cửa hàng tạo thẻ điện tử

2. Điền vào mẫu đơn tại cửa hàng, bao gồm ngày sinh của bé

3. Mỗi khách chỉ được tạo một thẻ công dân

 

QUYỀN LỢI THẺ CÔNG DÂN MY KINGDOM

1. Tích 3% vào thẻ khi mua hàng, ngay từ đơn hàng đầu tiên

2. Nhận code giảm giá 15% vào tháng sinh nhật của bé

3. Lưu ý: tiền trong thẻ và code giảm giá dùng tại các Cửa hàng My Kingdom ngoài phố.