contact Us

SEND US A MESSAGE.​

Contact info

Address​

Viet Tinh Anh Joint Stock Company
33-35 Street D4, Him Lam, Tan Hung Ward, District 7
Ho Chi Minh City
Vietnam

Email

info@viettinhanh.com.vn

Tel

+84-28-6263-8600

Fax

+84-28-6263-8600​

CTCP Việt Tinh Anh | Địa chỉ: 33-35 đường D4, khu Đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Điện thoại: +84-28-6263-8600 | Số ĐKKD: 0309132354 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 14/07/09