Employee Benefits

Work 
that brings the best for the kids you love...

Clear and flexible career paths

Competitive salary and bonus

Learning programs, including Individual Learning Plans

Full medical and social insurance

Employee discount at company's stores

Paid vacation, annual medical checkup

Annual Company trip

Additional benefits for senior staffs

CTCP Việt Tinh Anh | Địa chỉ: 33-35 đường D4, khu Đô thị mới Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam | Điện thoại: +84-28-6263-8600 | Số ĐKKD: 0309132354 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 14/07/09