Supply Chain Operation Manager

JOB DESCRIPTION

 • 1. Khảo sát & đề xuất các biện pháp tối ưu quy trình vận hành chuỗi cung ứng bao gồm nhưng không giới hạn các hoạt động liên quan vận hành kho/ vận chuyển/ đặt hàng / thanh toán bảo việc vận hành xuyên suốt trong nội bộ và liên kết các phòng/ban /đối tác bao gồm:

  • Theo dõi quá trình vận hành tại kho, đề xuất các biện pháp phối hợp thực hiện/cải tiến nhằm tăng cường tối đa tốc độ xử lý hàng hóa & chất lượng dịch vụ kho.
  • Thực hiện các báo cáo phân tích hàng hóa tồn kho & đề xuất các biện pháp tối ưu tồn kho.
  • Theo dõi vận chuyển, đề xuất hình thức vận chuyển phù hợp, rút ngắn tối đa thời gian hàng hóa đi trên đường, giảm thiểu tối đa rủi ro trong vận chuyển.
  • Xây dựng các giải pháp phân phối hợp lý để cắt giảm chi phí.
  • Phân tích nhu cầu hàng hóa & đề xuất các phương án đặt hàng tối ưu, đảm bảo cung cấp đúng số lượng & thời gian yêu cầu.

  2. Theo dõi hoạt động giao nhận – kho vận, đề xuất KPIs & đánh giá quá trình thực hiện, đề xuất các biện pháp cải tiến đảm bảo đạt được mục tiêu yêu cầu về chất lượng dịch vụ và chi phí.

  3. Đánh giá nhu cầu & tìm kiếm các đối tác tiềm năng cho các hạng mục liên quan đến logistics. So sánh các phương án dịch vụ & giá cả, đề xuất phương án tối ưu.

  4. Chăm sóc & cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tổ chức khảo sát, đánh giá quá trình giao hàng; duy trì quan hệ với khách hàng đảm bảo các điều kiện tối ưu cho hoạt động giao nhận.

  5. Triển khai quản lý dữ liệu khiếu nại của khách hàng nhằm có những phân tích, giải pháp hợp lý để tránh vấn đề lặp lại.

  6. Các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

JOB REQUIREMENT

 • Có khả năng sắp xếp cộng việc và hoàn thành công việc theo kế hoạch
 • Khả năng sắp xếp và quản lý chứng từ
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương