Phân số với LEGO

Học phân số với LEGO Đối với một số phụ huynh, việc dạy thêm cho trẻ ở nhà không phải là điều dễ dàng. Trẻ không tập trung học, mắt thì láo liên, tay mân mê từ đồ vật này […]