Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật 1.Mục đích thu thập thông tin cá nhân_ Bạn có thể ghé thăm và duyệt Website của chúng tôi bình thường mà không cần đăng ký Thông tin Cá nhân của mình._ Tuy nhiên, trong trường […]

BRAND MANAGER

Brand Manager JOB DESCRIPTION Implement a marketing and sales strategy for one or more of the organization’s more complex, controversial, or strategically significant products in order to meet established sales  targets. Perform a range of activities to effectively market assigned […]